wp4d4b3c8f_06.jpg

Deze vereniging is voortgekomen uit één van de thema’s genoemd in het Toekomstplan(zie hieronder) en is opgericht op 22 okt. 2015. Als voorbeeld dienden de dorpen Loppersum en Wedde, hoewel in het laatste dorp er sprake is van een Stichting. Na oprichting is er gestart met werving van leden en vrijwilligers. Eind 2018 is er een tweede ledenwerfactie geweest, met als resultaat bijna 400 inwoners lid en 60 vrijwilligers.

Met financiële ondersteuning van de Gemeente kon er een DorpsOndersteuner worden aangesteld, die in 1e instantie voor 12u. kon worden aangesteld.

Tot 1 jan. 2021 zijn door de (huidige) gemeente Delfzijl gelden beschikbaar gesteld, waardoor het aantal uren kon worden uitgebreid tot 24. Daarvoor werd dan wel verwacht, dat tevens het dorp Woldendorp zou worden bediend en evt. andere dorpen in het gebied Delfzijl-zuid.