wp1f53ca4d_06.jpg

Het Toekomstplan (zie Home) geeft o.a. veel invulling aan het Groot-Bronswijkterrein. Na de zomer van 2017 gaat een commissie aan de slag met als doel een nadere invulling te geven van het GB Park. Dorpsbelangen is verheugd, dat de Gemeente het terrein grotendeels heeft overgenomen, waardoor de lijnen om tot uitvoering te komen, zijn verkort.