wp1f53ca4d_06.jpg

De vereniging is opgericht in 2013. 

het bestuur wordt op dit moment gevormd door:

  Itie Doddema (voorzitter)

 

 

 

  Peter Soeters (secretaris)

 

 

 

  Marten Brandsma (Penningmeester)

 

 

 

 

Tamara Zijlstra van Weerdenburg (Notulist)

 

 

 

   Menno Weemhof

 

 

 

  nico Oosterom 

 

 

 

Het bestuur wordt ondersteund door verschillende commissies, waar in veel gevallen ook een bestuurslid zitting heeft. Dit zijn o.a.

  • WIF (Wagenborger inversterings Fonds)
  • Werkgroep Groot Bronswijk
  • Werkgroep Begraafplaats
  • speeltuincommissie Speulbult
  • commissie Fiets 4 daagse
  • commissie Kinderspeelweek
  • Dorpscomité
  • Ondernemers Club Wagenborgen

Tevens word door bestuursleden zitting genomen in diverse werkgroepen.