wpd8a3bd0e_05_06.jpg

   In de ALV van 17 april 2019 zijn in het Bestuur 3 jonge leden gekozen, waardoor het Bestuur  

   aardig is verjongd en de 60+ sers hun meerderheid in het Bestuur verloren. Een goede

   ontwikkeling en deze verjonging is goed voor het dorp.

 

  Itie Doddema (voorzitter)

 

 

 

 

Tamara Zijlstra van Weerdenburg (Secretaresse)

 

 

 

  Marten Brandsma (Penningmeester)

 

 

 

  Peter Soeters

 

 

 

  nico Oosterom 

 

 

 

Zonder foto:

Evelien Hoeksema

Frank Luitjens

Wesley Sannes

 

 

 

Het bestuur wordt ondersteund door verschillende commissies, waar in veel gevallen ook een bestuurslid zitting heeft. Dit zijn o.a.

  • WIF (Wagenborger inversterings Fonds)
  • Werkgroep Groot Bronswijk
  • Werkgroep Begraafplaats
  • speeltuincommissie Speulbult
  • commissie Fiets 4 daagse
  • Dorpscomité
  • Ondernemers Club Wagenborgen

Tevens word door bestuursleden zitting genomen in diverse werkgroepen.