wp1fb5b2fa_05_06.jpg

Aan de Oosterweren bevindt zich de “Speulbult ” een speeltuin voorziening, die door een kleine werkgroep van betrokken buurtbewoners wordt bestierd.