wp08241189_05_06.jpg

Binnen Lentis (instelling, die o.a. geestelijke gezondheidszorg biedt) bestaat een afdeling Erfgoed, die op allerlei manieren het verleden in ere probeert te houden. Dit gebeurt door het bevorderen van het waardebesef van het erfgoed, het behouden en behoeden van oude rekwisieten en anderen te interesseren voor de geschiedenis van Lentis, i.c. van de voormalige Psychiatrische inrichting Groot-Bronswijk te Wagenborgen.

Het depot en expositieruimte bevindt zich op het terrein van het voormalige ‘Dennenoord’. Er zijn reeds enkele pogingen ondernomen om dit in Wagenborgen onder te brengen, maar tot op heden heeft dit nog niet tot resultaat geleid.